เพชรบุรี : นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมครัวเรือนตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย บูรณาการร่วมกับโครงการ“เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยร่วมจัดกิจกรรมเยี่ยมครัวเรือนที่ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และการออกบูท OTOP ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด  ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยราชการทุกหน่วย  ณ โรงเรียนวัดหนองแก ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอำเภอบ้านลาด, ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน, หน.ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม

(Visited 1 times, 1 visits today)