เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่ม D) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (กลุ่ม D)

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่ม D) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (กลุ่ม D) เพื่อเพิ่มมูลค่า ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ 13 คน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบุรี 65 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน ณ ห้องปะการัง โรงแรมลองบีชชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)