พช.เพชรบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เพชรบุรีแก้จนบนความพอเพียง” กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เพชรบุรีแก้จนบนความพอเพียง” กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายโรม โสนาค หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ในการดำเนินงานวันนี้มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย,พัฒนาอำเภอนักวิชาการพัฒนาชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 110 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนเพชรริเวอร์วิว รีสอร์ท ต. ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)