พช. เพชรบุรี ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 22​ สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายสุเทพ​ สงวนคัมธรณ์​ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี​ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนางวาสนา​ ไขว้พันธุ์​ เป็นเลขานุการ การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)