พช.เพชรบุรี ร่วม โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยราชการทุกหน่วย ณ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยราชการทุกหน่วย ณ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดจังหวัด,นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง, ข้าราชการ สนง.พช., หน.ส่วนราชการ,ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีกิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ เยี่ยมครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และการออกบูท OTOP mobile ของ สพอ.หนองหญ้าปล้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)