พช.เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม และติดตามงาน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน โครงการฝึกอบรมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่ายาง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย น.ส.บุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และติดตามงาน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน โครงการฝึกอบรมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่ายาง โดยมี นายประไพ สุขอนันต์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่ายาง และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง ให้การต้อนรับ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)