นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) บูรณาการของหน่วยราชการ

นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) บูรณาการของหน่วยราชการ

วันที่ 23 มิ.ย. 60 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) บูรณาการของหน่วยราชการ ณ วัดดอนผิงแดด ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด,นายอำเภอบ้านแหลม, ข้าราชการ สนง.พช., หน.ส่วนราชการ,ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการในครั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีกิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ประสบความสำเร็จจากการประกอบอาชีพ เยี่ยมครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และการออกบูท OTOP ของ สพอ.บ้านแหลม

(Visited 1 times, 1 visits today)