น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ ครั้งที่ 1/2560

2 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)