พช.เพชรบุรี ร่วมประชุมตอบข้อซักถามการตรวจติดตามของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

20 ม.ค.58 เวลา 09.30 น. นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 ได้เดินทางมาตรวจราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมี น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามการตรวจติดตามของผู้ตรวจกระทรวงฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)