ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/59

5 ม.ค. 58 เวลา 14.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธวัชชัย รักขนาม รองผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/59 โดยมี นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางหลังเก่าอมูล กับ สพจ. 5

(Visited 1 times, 1 visits today)