สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดฝึกอบรมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล กิจกรรมจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จการใช้ประโยชน์จากแผนชุมชน

5 ม.ค. 58 เวลา 10.30 น. นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จการใช้ประโยชน์จากแผนชุมชน ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี โดยมี นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานฯ หลังจากนั้น ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจการนำไปใช้ประโยชน์จากแผนชุมชน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 165 คน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบูรณาการแผนชุมชนและแสดงผลสำเร็จของการใช้ประโยชน์จากแผนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)