จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

อำเภอชะอำ : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อย ๒.๑.๒ จัดทำจุด CHeck-In ทำป้ายแสดงเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

(28/09/2561)