ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เพชรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และปล่อยปลาบริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

พช.เพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี พ.ศ.2562 เพื่อเทอดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พช.เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ในการติดตามนิเทศสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2

พช.เพชรบุรี ดำเนินการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2562