ข่าวประชาสัมพันธ์

น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานและรับใบประกาศนียบัตร ให้การสนับสนุนภายในเทศกาลอาหารอร่อยเพชรสมุทรคีรี 14 – 18 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี โชว์ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านท่องเที่ยว แปรรูป และการเกษตร ขยายผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2560