ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เพชรบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เพชรบุรีแก้จนบนความพอเพียง” กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พช.เพชรบุรี ร่วม โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยราชการทุกหน่วย ณ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

พช.เพชรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562