ข่าวประชาสัมพันธ์

1 มิ.ย. 59 เวลา 09.30 น. น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ “บัวบาทยาตรา”

30 พ.ค.59 เวลา 3.30 น. น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงาน

24 พฤษภาคม 2559 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการแผนงบประมาณปี 59 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

การประชุมยามเช้า (Morning Brief) : หัวหน้าส่วนราชการ นี้ จังหวัด ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นำโดยน.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารเช้า พร้อมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงา