ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศเกรียติคุณ พร้อมเงินรางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดอาหารพื้นถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้าประกวด เล่าเรื่อง ในหัวข้อ “เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก”