ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เพชรบุรี ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อสร้างความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง