ข่าวประชาสัมพันธ์

ผวจ.เพชรบุรี นำทีม เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สร้างความมั่นใจ เตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือน้ำท่วมเมืองเพชรบุรี ปี 61ผวจ.เพชรบุรี นำทีม เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สร้างความมั่นใจ เตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือน้ำท่วมเมืองเพชรบุรี ปี 60