ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดแต่งชุดผ้าไทยงามล้ำค่า, การประกวดอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ ในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 จังหวัดเพชรบุรี

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี