ข่าวประชาสัมพันธ์

8 พ.ย. 59 น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขันเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 4/59