ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 ก.ย. 59 นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ครั้งที่ 9/2559

วันที่ 1 ส.ค. 59 น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการทัศนศิลป์ท้องถิ่นเมืองเพชร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ https://www.facebook.com/yao.ict

วันที่ 1 ส.ค. 59 การฝึกอบรมข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 6 (2/2559) รับฟังเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ภาคเอกชน : ธุรกิจเพื่อสังคม (SE) https://www.facebook.com/yao.ict

วันที่ 28 ก.ค.59 เวลา 13.30 น. น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานแถลงข่าวโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ https://www.facebook.com/yao.ict