ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.เพชรบุรี ร่วมงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” และพิธีเปิดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ณ สนามด้านหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

พิธีมอบใบประกาศเกรียติคุณ พร้อมเงินรางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดอาหารพื้นถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้าประกวด เล่าเรื่อง ในหัวข้อ “เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก”