ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี