เพชรบุรี ร่วมประชุมชี้แจงแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 26 มี.ค.  63 เวลา 14.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ((VCS)  ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1  

~~~~~~~~~~~~~~

N พช.เพชรบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)