เพชรบุรี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)

วันที่ 25 มี.ค.  63 เวลา 07.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับฟังข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี รับฟังการถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) จาก ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

~~~~~~~~~~~~~~~

N พช.เพชรบุรี รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)