เพชรบุรี ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 24 มี.ค.  63 เวลา 13.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นบพ. จำนวน 4 คน   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

~~~~~~~~~~~~~~~

N พช.เพชรบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)