พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2663

วันที่  17 มี.ค.  63 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2663  ระหว่างจังหวัดเพชรบุรี กับส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

~~~~~~~~~~~~~~~

N พช.เพชรบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)