พช.เพชรบุรี ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 14 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562 ถ่ายทอดจากห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านทางระบบทีวี พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)