พช.เพชรบุรี ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวบุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า เพื่อพบปะสนทนาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี   โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุมนพเก้า อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)