พช.เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ในการติดตามนิเทศสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ในการติดตามนิเทศสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)