พช.เพชรบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562

วันที่ 7​ สิงหาคม 2562 นายธงชัย​ บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เขตตรวจราชการภาคกลางตอนล่าง​ 2 ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ปี 2562 ได้มาพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคนกองทุนฯ เป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีเข้าพิจารณาคัดเลือก 3 ประเภท ประกอบด้วย
1.ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุกัญญา​ อินทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด
2. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด
3. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงแม่หมูเพื่อจำหน่ายลูกหมู​ หมู่ที่​ 14 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน
ในการนี้ นายสุเทพ​ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางวาสนา​ ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมให้กำลังใจ สนับสนุนข้อมูลผู้เข้าร่วมคัดเลือกคนกองทุนฯ และนำเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)