พช.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.เพชรบุรี)

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.เพชรบุรี) โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายถาวร แสนเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)