พช.เพชรบุรี นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน การคัดเลือกข้าราชการประจำปี 2562 ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดีเด่น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ลงพื้นที่คัดเลือกข้าราชการประจำปี 2562 ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดีเด่น โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดและอำเภอแก่งกระจานให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)