พช.เพชรบุรี นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2562 จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัด นำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)