พช.เพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีนางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมพริบพรีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)