พช.เพชรบุรี ร่วม“พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วันนี้ (6 เมษายน 2562) นางวาสนา ไขว้พันธ์ุ หน.กง.ส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วม “พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)