พช.เพชรบุรี ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี

วันที่ 8 เมษายน 2562 นายโรม โสนาค หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)