พช.เพชรบุรี ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การสื่อสารยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมติดตามรับชุมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การสื่อสารยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)