พช.เพชรบุรี ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ที่พระวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี

วันนี้ (9 เมย. 62) เวลา 09.00 น. ที่พระวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี

นางวาสนา ไขว้พันธ์ุ หน,กง.ส่งเสริมฯ พร้อมด้วยนายโรม โสนาค หน.กง.สารสนเทศฯ นายชวนากร เอี่ยมสะอาด หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ น.ส.บุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

(Visited 1 times, 1 visits today)