พช.เพชรบุรี ร่วมรับฟังการประชุมกรม ครั้งที่ 4/2562 ผ่านระบบ TV พช.

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และบุคลากรในสังกัดร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2562 ผ่าน ทีวี พช. รับฟังการประชุมฯ จากห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับทราบนโยบายจากผู้บริหารกรมฯ นำสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)