เพชรบุรี ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.10 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน แขกผู้มีเกียรติ ผู้มีจิตศรัทธา และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดบันไดทอง ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทอดผ้าผ่าสมทบกองทุนพัฒนาสมทบกองทุนฯ ในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ มียอดบริจาค รวมทั้งสิ้น 163,628 บาท

จังหวัดเพชรบุรี ต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กชนบทในครั้งนี้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับความกรุณาจากทุก ๆ ท่าน ตลอดไป

(Visited 1 times, 1 visits today)