การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ ได้รับมอบหมายให้จัดประชุคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562  โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)