7 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมเยียน ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชวนากร เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ อำเภอบ้านแหลม ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ  ศูนย์ปราชญ์ชุมชนบ้านดอนผิงแดด หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม

(Visited 1 times, 1 visits today)