6 ก.พ.62 เวลา 15.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมเยียน ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด

6 ก.พ.62 เวลา 15.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชวนากร เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอบ้านลาด เยี่ยมเยียน ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลไร่มะขาม  อำเภอบ้านลาด โดยมีคณะกรรมการศูนย์ข้าว พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอและทีมงานให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)