6 ก.พ.62 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมเยียน ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านไร่กร่าง

พร้อมด้วยนายชวนากร เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอบ้านลาด เยี่ยมเยียน ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านไร่กร่าง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด โดยมีผู้ใหญ่บ้าน, พัฒนาการอำเภอและทีมงานให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)