พช.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายกอบชัย    บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และบริเวณโดยรอบมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่เคารพสักการบูชาของประชาชนทั่วไป

จังหวัดเพชรบุรี จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาฯ ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)