นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบ TV.พช.เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมกรมการพัฒนาชุมชนและประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี/นักวิชาการพัฒนาจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)