พลัง อช. จิตอาสา สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562   

นายณัฐวุฒิ. เพ็ขรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพลัง อช. จิตอาสา สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ณ วัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี.                                          

      การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การกล่าวคำปฏิญาณตน การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้นำ อช. ดีเด่น การทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และร่วมกันปลูกต้นไม้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)