พช.เพชรบุรี : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 มกราคม  2562 เวลา 10.00 น. นายสรายุทธ  แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุเทพ  สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)