พช. เพชรบุรี ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น.

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)