นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายโรม โสนาค หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ กล่าวรายงาน ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์จำนวน 80 คน และพัฒนากรจำนวน 10 คน เป้าหมายมุ่งเน้นให้ครัวเรือนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สามารถพัฒนาตนเองได้

(Visited 1 times, 1 visits today)