นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)