พช.เพชรบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี

ตามที่กรมพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ภายใต้โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Stat OTOP:PSO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดและเพื่อประชาสัมพันธ์สุดยอดผลิภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้ง พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เชื่องโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน
 

(Visited 1 times, 1 visits today)